Základní charakteristiky Byšice

 Údaj
Kód obce534 722
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 085
Orná půda (ha)749
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)782
Lesní půda (ha)173
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)99
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem286
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem34
Stavebnictví41
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel65
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci203
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 085
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži3
ženy8
Zemřelí celkem19
muži9
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-6
ženy-2
Přistěhovalí celkem57
muži26
ženy31
Vystěhovalí celkem52
muži29
ženy23
Saldo migrace celkem5
muži-3
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-9
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži638
ženy681
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem237
muži121
ženy116
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži444
ženy447
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem191
muži73
ženy118
Střední stav obyvatel k 1.7.1 316
muži642
ženy674
Průměrný věk38,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services