Základní charakteristiky Dolní Beřkovice

 Údaj
Kód obce534 765
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 252
Orná půda (ha)740
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)1
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)795
Lesní půda (ha)107
Vodní plochy (ha)89
Zastavěné plochy (ha)82
Ostatní plochy (ha)178
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem284
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem44
Stavebnictví58
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel78
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci212
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy31
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 252
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži8
ženy5
Zemřelí celkem11
muži7
ženy4
Přirozený přírůstek celkem2
muži1
ženy1
Přistěhovalí celkem85
muži52
ženy33
Vystěhovalí celkem123
muži70
ženy53
Saldo migrace celkem-38
muži-18
ženy-20
Přírůstek/úbytek celkem-36
muži-17
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži729
ženy695
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem220
muži111
ženy109
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži531
ženy482
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem191
muži87
ženy104
Střední stav obyvatel k 1.7.1 453
muži737
ženy716
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services