Základní charakteristiky Kralupy nad Vltavou

 Údaj
Kód obce534 951
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 190
Orná půda (ha)980
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)96
Ovocné sady (ha)55
Trvalé trávní porosty (ha)67
Zemědělská půda (ha)1 198
Lesní půda (ha)193
Vodní plochy (ha)75
Zastavěné plochy (ha)186
Ostatní plochy (ha)538
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 039
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství79
Průmysl celkem464
Stavebnictví712
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 041
Doprava a skladování128
Ubytování, stravování a pohostinství225
Informační a komunikační činnosti82
Peněžnictví a pojišťovnictví92
Činnosti v oblasti nemovitostí256
Profesní, vědecké a technické činnosti463
Administrativní a podpůrné činnosti56
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání73
Zdravotní a sociální péče71
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti87
Ostatní činnosti357
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno189
podle právní formyStátní organizace18
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti399
Družstevní organizace19
Finanční podniky0
Živnostníci2 840
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání303
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy750
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 190
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem173
muži89
ženy84
Zemřelí celkem172
muži87
ženy85
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem411
muži208
ženy203
Vystěhovalí celkem655
muži370
ženy285
Saldo migrace celkem-244
muži-162
ženy-82
Přírůstek/úbytek celkem-243
muži-160
ženy-83
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 860
ženy8 995
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 502
muži1 309
ženy1 193
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 213
ženy5 998
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 142
muži1 338
ženy1 804
Střední stav obyvatel k 1.7.18 202
muži9 098
ženy9 104
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 16
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services