Základní charakteristiky Nebužely

 Údaj
Kód obce535 061
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)862
Orná půda (ha)550
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)16
Zemědělská půda (ha)591
Lesní půda (ha)181
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)77
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem92
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem4
Stavebnictví10
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci60
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 862
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1
muži1
ženy0
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem12
muži8
ženy4
Vystěhovalí celkem13
muži5
ženy8
Saldo migrace celkem-1
muži3
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži1
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži212
ženy225
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem71
muži33
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži161
ženy154
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem51
muži18
ženy33
Střední stav obyvatel k 1.7.432
muži207
ženy225
Průměrný věk38,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services