Základní charakteristiky Nelahozeves

 Údaj
Kód obce535 079
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)997
Orná půda (ha)509
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)22
Zemědělská půda (ha)602
Lesní půda (ha)117
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)213
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem416
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem62
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel109
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství32
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti39
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno26
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci334
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 997
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži5
ženy15
Zemřelí celkem16
muži9
ženy7
Přirozený přírůstek celkem4
muži-4
ženy8
Přistěhovalí celkem114
muži58
ženy56
Vystěhovalí celkem55
muži33
ženy22
Saldo migrace celkem59
muži25
ženy34
Přírůstek/úbytek celkem63
muži21
ženy42
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži925
ženy926
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem363
muži181
ženy182
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži645
ženy597
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem246
muži99
ženy147
Střední stav obyvatel k 1.7.1 764
muži896
ženy868
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services