Základní charakteristiky Dobrá Voda u Českých Budějovic

 Údaj
Kód obce535 206
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)155
Orná půda (ha)29
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)49
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)91
Lesní půda (ha)13
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)32
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem699
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem83
Stavebnictví77
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel175
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví24
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti110
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání20
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti67
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci500
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání86
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 154
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži16
ženy8
Zemřelí celkem50
muži24
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-26
muži-8
ženy-18
Přistěhovalí celkem87
muži47
ženy40
Vystěhovalí celkem55
muži28
ženy27
Saldo migrace celkem32
muži19
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem6
muži11
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 234
ženy1 308
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem374
muži194
ženy180
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži831
ženy807
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem530
muži209
ženy321
Střední stav obyvatel k 1.7.2 542
muži1 225
ženy1 317
Průměrný věk43,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services