Základní charakteristiky Všetaty

 Údaj
Kód obce535 320
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 287
Orná půda (ha)1 048
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)1 089
Lesní půda (ha)16
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)129
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem535
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství33
Průmysl celkem66
Stavebnictví103
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel111
Doprava a skladování45
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti33
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno26
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci413
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 287
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem31
muži14
ženy17
Zemřelí celkem18
muži9
ženy9
Přirozený přírůstek celkem13
muži5
ženy8
Přistěhovalí celkem102
muži57
ženy45
Vystěhovalí celkem68
muži35
ženy33
Saldo migrace celkem34
muži22
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem47
muži27
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 104
ženy1 140
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem370
muži196
ženy174
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži772
ženy751
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem351
muži136
ženy215
Střední stav obyvatel k 1.7.2 191
muži1 075
ženy1 116
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services