Základní charakteristiky Bakov nad Jizerou

 Údaj
Kód obce535 427
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 701
Orná půda (ha)1 350
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)71
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)318
Zemědělská půda (ha)1 746
Lesní půda (ha)543
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)73
Ostatní plochy (ha)271
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 053
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství65
Průmysl celkem133
Stavebnictví192
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel257
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství77
Informační a komunikační činnosti25
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí61
Profesní, vědecké a technické činnosti113
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti31
Ostatní činnosti102
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno45
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti88
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci757
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání79
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy285
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 702
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem45
muži29
ženy16
Zemřelí celkem45
muži23
ženy22
Přirozený přírůstek celkem0
muži6
ženy-6
Přistěhovalí celkem185
muži97
ženy88
Vystěhovalí celkem144
muži69
ženy75
Saldo migrace celkem41
muži28
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem41
muži34
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 540
ženy2 500
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem753
muži374
ženy379
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 837
ženy1 640
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem810
muži329
ženy481
Střední stav obyvatel k 1.7.5 000
muži2 519
ženy2 481
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services