Základní charakteristiky Benátky nad Jizerou

 Údaj
Kód obce535 451
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 548
Orná půda (ha)1 645
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)1
Zahrady (ha)87
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)74
Zemědělská půda (ha)1 813
Lesní půda (ha)1 058
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)84
Ostatní plochy (ha)566
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 659
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství38
Průmysl celkem216
Stavebnictví252
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel467
Doprava a skladování46
Ubytování, stravování a pohostinství78
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí55
Profesní, vědecké a technické činnosti178
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče21
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti50
Ostatní činnosti144
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno60
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti108
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 248
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání120
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy216
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 547
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem93
muži40
ženy53
Zemřelí celkem68
muži34
ženy34
Přirozený přírůstek celkem25
muži6
ženy19
Přistěhovalí celkem182
muži91
ženy91
Vystěhovalí celkem178
muži82
ženy96
Saldo migrace celkem4
muži9
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem29
muži15
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 641
ženy3 754
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 222
muži655
ženy567
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 507
ženy2 507
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 159
muži479
ženy680
Střední stav obyvatel k 1.7.7 345
muži3 621
ženy3 724
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services