Základní charakteristiky Březno

 Údaj
Kód obce535 583
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 110
Orná půda (ha)692
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)57
Zemědělská půda (ha)768
Lesní půda (ha)228
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)50
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem155
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem24
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci116
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 110
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži6
ženy6
Zemřelí celkem7
muži5
ženy2
Přirozený přírůstek celkem5
muži1
ženy4
Přistěhovalí celkem10
muži6
ženy4
Vystěhovalí celkem24
muži11
ženy13
Saldo migrace celkem-14
muži-5
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-4
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži461
ženy457
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem182
muži99
ženy83
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži328
ženy327
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem81
muži34
ženy47
Střední stav obyvatel k 1.7.926
muži466
ženy460
Průměrný věk36,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services