Základní charakteristiky Dobrovice

 Údaj
Kód obce535 672
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 463
Orná půda (ha)1 625
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)94
Ovocné sady (ha)70
Trvalé trávní porosty (ha)52
Zemědělská půda (ha)1 840
Lesní půda (ha)276
Vodní plochy (ha)43
Zastavěné plochy (ha)76
Ostatní plochy (ha)228
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem721
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem104
Stavebnictví106
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel182
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti83
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti61
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti54
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci508
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání63
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy125
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 463
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži21
ženy15
Zemřelí celkem24
muži12
ženy12
Přirozený přírůstek celkem12
muži9
ženy3
Přistěhovalí celkem109
muži58
ženy51
Vystěhovalí celkem95
muži51
ženy44
Saldo migrace celkem14
muži7
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem26
muži16
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 675
ženy1 639
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem548
muži301
ženy247
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 164
ženy1 091
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem511
muži210
ženy301
Střední stav obyvatel k 1.7.3 280
muži1 649
ženy1 631
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services