Základní charakteristiky Dolní Bousov

 Údaj
Kód obce535 702
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 431
Orná půda (ha)1 240
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)24
Trvalé trávní porosty (ha)240
Zemědělská půda (ha)1 559
Lesní půda (ha)575
Vodní plochy (ha)103
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)146
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem495
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem86
Stavebnictví80
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel139
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti46
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci382
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy80
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 431
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži16
ženy13
Zemřelí celkem31
muži13
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-2
muži3
ženy-5
Přistěhovalí celkem86
muži41
ženy45
Vystěhovalí celkem104
muži50
ženy54
Saldo migrace celkem-18
muži-9
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-20
muži-6
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 294
ženy1 281
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem428
muži234
ženy194
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži875
ženy829
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem443
muži185
ženy258
Střední stav obyvatel k 1.7.2 576
muži1 292
ženy1 284
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services