Základní charakteristiky Katusice

 Údaj
Kód obce536 008
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 520
Orná půda (ha)1 095
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)56
Trvalé trávní porosty (ha)18
Zemědělská půda (ha)1 192
Lesní půda (ha)236
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)68
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem141
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem22
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci100
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 520
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem5
muži1
ženy4
Přirozený přírůstek celkem7
muži4
ženy3
Přistěhovalí celkem27
muži14
ženy13
Vystěhovalí celkem25
muži10
ženy15
Saldo migrace celkem2
muži4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem9
muži8
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži404
ženy402
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem121
muži53
ženy68
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži298
ženy274
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem113
muži53
ženy60
Střední stav obyvatel k 1.7.791
muži395
ženy396
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services