Základní charakteristiky Luštěnice

 Údaj
Kód obce536 270
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 478
Orná půda (ha)919
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)15
Zemědělská půda (ha)955
Lesní půda (ha)335
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)144
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem373
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem44
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel143
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti44
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci266
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy70
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 478
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži11
ženy16
Zemřelí celkem20
muži11
ženy9
Přirozený přírůstek celkem7
muži0
ženy7
Přistěhovalí celkem82
muži36
ženy46
Vystěhovalí celkem84
muži37
ženy47
Saldo migrace celkem-2
muži-1
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem5
muži-1
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 028
ženy1 098
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem440
muži222
ženy218
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži740
ženy740
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem206
muži66
ženy140
Střední stav obyvatel k 1.7.2 115
muži1 030
ženy1 085
Průměrný věk36,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services