Základní charakteristiky Žďár

 Údaj
Kód obce536 971
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 481
Orná půda (ha)456
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)58
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)235
Zemědělská půda (ha)758
Lesní půda (ha)591
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)73
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem292
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem39
Stavebnictví30
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel71
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci216
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 481
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži12
ženy7
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem10
muži8
ženy2
Přistěhovalí celkem50
muži18
ženy32
Vystěhovalí celkem20
muži10
ženy10
Saldo migrace celkem30
muži8
ženy22
Přírůstek/úbytek celkem40
muži16
ženy24
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži631
ženy666
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem210
muži100
ženy110
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži425
ženy421
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem241
muži106
ženy135
Střední stav obyvatel k 1.7.1 253
muži612
ženy641
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services