Základní charakteristiky Kostomlaty nad Labem

 Údaj
Kód obce537 331
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 804
Orná půda (ha)1 382
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)69
Zemědělská půda (ha)1 496
Lesní půda (ha)99
Vodní plochy (ha)51
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)112
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem405
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem79
Stavebnictví73
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel83
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci315
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 805
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži13
ženy10
Zemřelí celkem18
muži9
ženy9
Přirozený přírůstek celkem5
muži4
ženy1
Přistěhovalí celkem74
muži28
ženy46
Vystěhovalí celkem37
muži15
ženy22
Saldo migrace celkem37
muži13
ženy24
Přírůstek/úbytek celkem42
muži17
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži893
ženy926
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem315
muži168
ženy147
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži612
ženy632
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem260
muži113
ženy147
Střední stav obyvatel k 1.7.1 763
muži869
ženy894
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services