Základní charakteristiky Kounice

 Údaj
Kód obce537 357
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 129
Orná půda (ha)842
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)46
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)937
Lesní půda (ha)38
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)116
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem327
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem38
Stavebnictví52
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel93
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti44
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci257
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 129
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži9
ženy6
Zemřelí celkem9
muži3
ženy6
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem48
muži19
ženy29
Vystěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Saldo migrace celkem22
muži8
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem28
muži14
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži599
ženy646
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem246
muži124
ženy122
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži397
ženy407
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem195
muži78
ženy117
Střední stav obyvatel k 1.7.1 192
muži572
ženy620
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services