Základní charakteristiky Loučeň

 Údaj
Kód obce537 446
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 903
Orná půda (ha)816
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)74
Trvalé trávní porosty (ha)23
Zemědělská půda (ha)979
Lesní půda (ha)746
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)120
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem294
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem36
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel66
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci212
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 901
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži1
ženy16
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem10
muži-2
ženy12
Přistěhovalí celkem45
muži18
ženy27
Vystěhovalí celkem33
muži14
ženy19
Saldo migrace celkem12
muži4
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem22
muži2
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži644
ženy643
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem187
muži95
ženy92
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži437
ženy421
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem242
muži112
ženy130
Střední stav obyvatel k 1.7.1 261
muži640
ženy621
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services