Základní charakteristiky Lysá nad Labem

 Údaj
Kód obce537 454
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 367
Orná půda (ha)1 667
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)119
Ovocné sady (ha)41
Trvalé trávní porosty (ha)156
Zemědělská půda (ha)1 983
Lesní půda (ha)795
Vodní plochy (ha)88
Zastavěné plochy (ha)105
Ostatní plochy (ha)396
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 396
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství109
Průmysl celkem293
Stavebnictví251
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel647
Doprava a skladování95
Ubytování, stravování a pohostinství83
Informační a komunikační činnosti68
Peněžnictví a pojišťovnictví26
Činnosti v oblasti nemovitostí125
Profesní, vědecké a technické činnosti296
Administrativní a podpůrné činnosti47
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání38
Zdravotní a sociální péče33
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti61
Ostatní činnosti197
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti177
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci1 743
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání195
Zemědělští podnikatelé41
Ostatní právní formy250
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 377
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem117
muži70
ženy47
Zemřelí celkem89
muži38
ženy51
Přirozený přírůstek celkem28
muži32
ženy-4
Přistěhovalí celkem351
muži149
ženy202
Vystěhovalí celkem193
muži82
ženy111
Saldo migrace celkem158
muži67
ženy91
Přírůstek/úbytek celkem186
muži99
ženy87
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 352
ženy4 636
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 489
muži768
ženy721
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 969
ženy3 005
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 525
muži615
ženy910
Střední stav obyvatel k 1.7.8 751
muži4 218
ženy4 533
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services