Základní charakteristiky Městec Králové

 Údaj
Kód obce537 489
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 987
Orná půda (ha)1 190
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)40
Zemědělská půda (ha)1 279
Lesní půda (ha)451
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)60
Ostatní plochy (ha)160
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem792
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem111
Stavebnictví153
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel209
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče30
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti61
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti50
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci571
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání90
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy80
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 988
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži14
ženy14
Zemřelí celkem30
muži16
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-2
ženy0
Přistěhovalí celkem67
muži30
ženy37
Vystěhovalí celkem66
muži35
ženy31
Saldo migrace celkem1
muži-5
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-7
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 430
ženy1 496
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem421
muži217
ženy204
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži984
ženy998
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem523
muži229
ženy294
Střední stav obyvatel k 1.7.2 921
muži1 433
ženy1 488
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services