Základní charakteristiky Milovice

 Údaj
Kód obce537 501
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 832
Orná půda (ha)1 072
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)35
Zemědělská půda (ha)1 143
Lesní půda (ha)288
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)87
Ostatní plochy (ha)1 300
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 930
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem184
Stavebnictví229
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel519
Doprava a skladování60
Ubytování, stravování a pohostinství86
Informační a komunikační činnosti48
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí174
Profesní, vědecké a technické činnosti176
Administrativní a podpůrné činnosti39
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti42
Ostatní činnosti140
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno65
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti111
Družstevní organizace9
Finanční podniky0
Živnostníci1 420
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání175
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy219
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 832
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem165
muži90
ženy75
Zemřelí celkem36
muži17
ženy19
Přirozený přírůstek celkem129
muži73
ženy56
Přistěhovalí celkem570
muži264
ženy306
Vystěhovalí celkem457
muži208
ženy249
Saldo migrace celkem113
muži56
ženy57
Přírůstek/úbytek celkem242
muži129
ženy113
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 924
ženy5 118
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 571
muži1 301
ženy1 270
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 423
ženy3 543
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem505
muži200
ženy305
Střední stav obyvatel k 1.7.9 690
muži4 764
ženy4 926
Průměrný věk31,2
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services