Základní charakteristiky Pečky

 Údaj
Kód obce537 641
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 076
Orná půda (ha)815
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)860
Lesní půda (ha)10
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)77
Ostatní plochy (ha)118
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem913
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem163
Stavebnictví115
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel209
Doprava a skladování37
Ubytování, stravování a pohostinství48
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí35
Profesní, vědecké a technické činnosti100
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti65
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti61
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci677
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání90
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy76
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 076
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem62
muži36
ženy26
Zemřelí celkem48
muži18
ženy30
Přirozený přírůstek celkem14
muži18
ženy-4
Přistěhovalí celkem150
muži67
ženy83
Vystěhovalí celkem81
muži38
ženy43
Saldo migrace celkem69
muži29
ženy40
Přírůstek/úbytek celkem83
muži47
ženy36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 252
ženy2 309
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem728
muži378
ženy350
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 528
ženy1 478
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem827
muži346
ženy481
Střední stav obyvatel k 1.7.4 459
muži2 201
ženy2 258
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services