Základní charakteristiky Poděbrady

 Údaj
Kód obce537 683
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 369
Orná půda (ha)1 424
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)138
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)255
Zemědělská půda (ha)1 826
Lesní půda (ha)685
Vodní plochy (ha)154
Zastavěné plochy (ha)137
Ostatní plochy (ha)567
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 923
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství77
Průmysl celkem431
Stavebnictví401
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 021
Doprava a skladování89
Ubytování, stravování a pohostinství251
Informační a komunikační činnosti75
Peněžnictví a pojišťovnictví66
Činnosti v oblasti nemovitostí172
Profesní, vědecké a technické činnosti539
Administrativní a podpůrné činnosti70
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání76
Zdravotní a sociální péče85
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti103
Ostatní činnosti317
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno118
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti20
Obchodní společnosti329
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci2 808
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání407
Zemědělští podnikatelé31
Ostatní právní formy323
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny6
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 369
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem149
muži84
ženy65
Zemřelí celkem158
muži72
ženy86
Přirozený přírůstek celkem-9
muži12
ženy-21
Přistěhovalí celkem512
muži258
ženy254
Vystěhovalí celkem411
muži204
ženy207
Saldo migrace celkem101
muži54
ženy47
Přírůstek/úbytek celkem92
muži66
ženy26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 713
ženy7 273
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 035
muži1 053
ženy982
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 519
ženy4 675
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 757
muži1 141
ženy1 616
Střední stav obyvatel k 1.7.13 963
muži6 682
ženy7 281
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou6
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 19
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services