Základní charakteristiky Dalovice

 Údaj
Kód obce537 918
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)628
Orná půda (ha)226
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)70
Zemědělská půda (ha)321
Lesní půda (ha)128
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)134
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem683
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem71
Stavebnictví94
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel180
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství42
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí40
Profesní, vědecké a technické činnosti88
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti97
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci434
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání86
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy70
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 628
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži14
ženy8
Zemřelí celkem23
muži11
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-1
muži3
ženy-4
Přistěhovalí celkem97
muži47
ženy50
Vystěhovalí celkem86
muži41
ženy45
Saldo migrace celkem11
muži6
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem10
muži9
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži946
ženy964
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem286
muži143
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži694
ženy652
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem278
muži109
ženy169
Střední stav obyvatel k 1.7.1 877
muži931
ženy946
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services