Základní charakteristiky Jenišov

 Údaj
Kód obce537 926
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)518
Orná půda (ha)117
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)15
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)123
Zemědělská půda (ha)255
Lesní půda (ha)28
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)211
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem252
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem15
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti58
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci150
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 518
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži7
ženy6
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem39
muži22
ženy17
Vystěhovalí celkem29
muži10
ženy19
Saldo migrace celkem10
muži12
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem16
muži16
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži422
ženy418
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem173
muži94
ženy79
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži292
ženy295
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem80
muži36
ženy44
Střední stav obyvatel k 1.7.803
muži398
ženy405
Průměrný věk36,6
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services