Základní charakteristiky Bašť

 Údaj
Kód obce538 051
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)781
Orná půda (ha)517
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)559
Lesní půda (ha)154
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)47
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem456
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem35
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel110
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí32
Profesní, vědecké a technické činnosti69
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti73
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci314
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 781
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži13
ženy16
Zemřelí celkem6
muži5
ženy1
Přirozený přírůstek celkem23
muži8
ženy15
Přistěhovalí celkem169
muži83
ženy86
Vystěhovalí celkem60
muži20
ženy40
Saldo migrace celkem109
muži63
ženy46
Přírůstek/úbytek celkem132
muži71
ženy61
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži922
ženy841
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem370
muži194
ženy176
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži664
ženy592
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem137
muži64
ženy73
Střední stav obyvatel k 1.7.1 569
muži814
ženy755
Průměrný věk34,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services