Základní charakteristiky Horoušany

 Údaj
Kód obce538 221
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)705
Orná půda (ha)574
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)604
Lesní půda (ha)6
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)76
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem296
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem24
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel64
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti53
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti39
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci208
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 705
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži10
ženy8
Zemřelí celkem13
muži4
ženy9
Přirozený přírůstek celkem5
muži6
ženy-1
Přistěhovalí celkem101
muži48
ženy53
Vystěhovalí celkem37
muži16
ženy21
Saldo migrace celkem64
muži32
ženy32
Přírůstek/úbytek celkem69
muži38
ženy31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži517
ženy523
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem227
muži115
ženy112
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži356
ženy348
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem109
muži46
ženy63
Střední stav obyvatel k 1.7.920
muži451
ženy469
Průměrný věk35,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services