Základní charakteristiky Hovorčovice

 Údaj
Kód obce538 230
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)214
Orná půda (ha)124
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)0
Zemědělská půda (ha)161
Lesní půda (ha)4
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)27
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem623
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem90
Stavebnictví76
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel160
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti85
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti20
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti89
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci451
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání42
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 214
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži14
ženy9
Zemřelí celkem10
muži8
ženy2
Přirozený přírůstek celkem13
muži6
ženy7
Přistěhovalí celkem120
muži64
ženy56
Vystěhovalí celkem85
muži51
ženy34
Saldo migrace celkem35
muži13
ženy22
Přírůstek/úbytek celkem48
muži19
ženy29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 115
ženy1 063
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem452
muži251
ženy201
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži751
ženy713
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem262
muži113
ženy149
Střední stav obyvatel k 1.7.2 115
muži1 085
ženy1 030
Průměrný věk37,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services