Základní charakteristiky Jirny

 Údaj
Kód obce538 272
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)826
Orná půda (ha)438
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)69
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)0
Zemědělská půda (ha)507
Lesní půda (ha)139
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem654
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem70
Stavebnictví71
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel149
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí56
Profesní, vědecké a technické činnosti92
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti23
Obchodní společnosti70
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci464
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy65
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 826
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži16
ženy20
Zemřelí celkem22
muži10
ženy12
Přirozený přírůstek celkem14
muži6
ženy8
Přistěhovalí celkem142
muži70
ženy72
Vystěhovalí celkem54
muži23
ženy31
Saldo migrace celkem88
muži47
ženy41
Přírůstek/úbytek celkem102
muži53
ženy49
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 196
ženy1 277
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem544
muži287
ženy257
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži785
ženy848
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem296
muži124
ženy172
Střední stav obyvatel k 1.7.2 346
muži1 125
ženy1 221
Průměrný věk36,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services