Základní charakteristiky Měšice

 Údaj
Kód obce538 477
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)432
Orná půda (ha)248
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)286
Lesní půda (ha)34
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)81
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem476
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem49
Stavebnictví60
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel118
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí34
Profesní, vědecké a technické činnosti55
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti70
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci326
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy52
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 433
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži9
ženy18
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem17
muži3
ženy14
Přistěhovalí celkem125
muži56
ženy69
Vystěhovalí celkem61
muži29
ženy32
Saldo migrace celkem64
muži27
ženy37
Přírůstek/úbytek celkem81
muži30
ženy51
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži844
ženy882
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem358
muži184
ženy174
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži577
ženy584
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem207
muži83
ženy124
Střední stav obyvatel k 1.7.1 635
muži808
ženy827
Průměrný věk37,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services