Základní charakteristiky Mnichovice

 Údaj
Kód obce538 493
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)832
Orná půda (ha)203
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)226
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)82
Zemědělská půda (ha)517
Lesní půda (ha)161
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 002
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem122
Stavebnictví128
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel221
Doprava a skladování38
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti41
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti157
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání23
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti29
Ostatní činnosti88
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti90
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci757
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání76
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy69
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 831
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži23
ženy16
Zemřelí celkem29
muži13
ženy16
Přirozený přírůstek celkem10
muži10
ženy0
Přistěhovalí celkem180
muži91
ženy89
Vystěhovalí celkem95
muži42
ženy53
Saldo migrace celkem85
muži49
ženy36
Přírůstek/úbytek celkem95
muži59
ženy36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 613
ženy1 638
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem685
muži348
ženy337
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 047
ženy1 050
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem469
muži218
ženy251
Střední stav obyvatel k 1.7.3 106
muži1 534
ženy1 572
Průměrný věk38,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services