Základní charakteristiky Nová Ves

 Údaj
Kód obce538 558
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)194
Orná půda (ha)165
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)172
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)11
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem225
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem18
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel45
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci171
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 194
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži11
ženy8
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem19
muži11
ženy8
Přistěhovalí celkem152
muži67
ženy85
Vystěhovalí celkem30
muži13
ženy17
Saldo migrace celkem122
muži54
ženy68
Přírůstek/úbytek celkem141
muži65
ženy76
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži380
ženy436
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem184
muži84
ženy100
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži277
ženy310
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem45
muži19
ženy26
Střední stav obyvatel k 1.7.588
muži275
ženy313
Průměrný věk32,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services