Základní charakteristiky Odolena Voda

 Údaj
Kód obce538 574
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 123
Orná půda (ha)759
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)815
Lesní půda (ha)89
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)171
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 236
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem128
Stavebnictví149
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel274
Doprava a skladování49
Ubytování, stravování a pohostinství57
Informační a komunikační činnosti41
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí68
Profesní, vědecké a technické činnosti184
Administrativní a podpůrné činnosti24
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání21
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti32
Ostatní činnosti105
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti83
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci920
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání88
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy130
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 123
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem89
muži56
ženy33
Zemřelí celkem51
muži31
ženy20
Přirozený přírůstek celkem38
muži25
ženy13
Přistěhovalí celkem219
muži103
ženy116
Vystěhovalí celkem210
muži110
ženy100
Saldo migrace celkem9
muži-7
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem47
muži18
ženy29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 761
ženy2 828
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem953
muži491
ženy462
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 928
ženy1 919
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem789
muži342
ženy447
Střední stav obyvatel k 1.7.5 563
muži2 740
ženy2 823
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services