Základní charakteristiky Předboj

 Údaj
Kód obce538 655
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)407
Orná půda (ha)329
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)344
Lesní půda (ha)11
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)35
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem201
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem18
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci140
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 407
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem2
muži1
ženy1
Přistěhovalí celkem59
muži28
ženy31
Vystěhovalí celkem21
muži9
ženy12
Saldo migrace celkem38
muži19
ženy19
Přírůstek/úbytek celkem40
muži20
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži352
ženy366
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem168
muži85
ženy83
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži239
ženy240
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem71
muži28
ženy43
Střední stav obyvatel k 1.7.647
muži315
ženy332
Průměrný věk35,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services