Základní charakteristiky Sulice

 Údaj
Kód obce538 833
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)992
Orná půda (ha)460
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)122
Zemědělská půda (ha)659
Lesní půda (ha)254
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)51
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem527
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem50
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel121
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí25
Profesní, vědecké a technické činnosti84
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti66
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci376
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 992
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži4
ženy7
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem83
muži47
ženy36
Vystěhovalí celkem47
muži23
ženy24
Saldo migrace celkem36
muži24
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem37
muži23
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži730
ženy777
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem317
muži153
ženy164
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži508
ženy530
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem152
muži69
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.1 443
muži695
ženy748
Průměrný věk36,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services