Základní charakteristiky Světice

 Údaj
Kód obce538 841
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)117
Orná půda (ha)50
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)80
Lesní půda (ha)12
Vodní plochy (ha)0
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)16
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem315
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem32
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel83
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti55
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci242
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 117
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži7
ženy6
Zemřelí celkem11
muži7
ženy4
Přirozený přírůstek celkem2
muži0
ženy2
Přistěhovalí celkem44
muži22
ženy22
Vystěhovalí celkem36
muži16
ženy20
Saldo migrace celkem8
muži6
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem10
muži6
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži550
ženy526
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem200
muži121
ženy79
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži381
ženy382
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem113
muži48
ženy65
Střední stav obyvatel k 1.7.1 065
muži543
ženy522
Průměrný věk37,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services