Základní charakteristiky Svojetice

 Údaj
Kód obce538 850
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)258
Orná půda (ha)146
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)21
Zemědělská půda (ha)215
Lesní půda (ha)6
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)23
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem257
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem38
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci210
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 257
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži2
ženy6
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem1
muži-2
ženy3
Přistěhovalí celkem48
muži22
ženy26
Vystěhovalí celkem19
muži9
ženy10
Saldo migrace celkem29
muži13
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem30
muži11
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži377
ženy415
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem159
muži88
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži244
ženy289
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem100
muži45
ženy55
Střední stav obyvatel k 1.7.738
muži350
ženy388
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services