Základní charakteristiky Velké Popovice

 Údaj
Kód obce538 981
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 562
Orná půda (ha)501
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)111
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)162
Zemědělská půda (ha)786
Lesní půda (ha)597
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)124
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem705
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem62
Stavebnictví104
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel162
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství36
Informační a komunikační činnosti20
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti104
Administrativní a podpůrné činnosti19
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti46
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti53
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci523
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy55
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 562
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži19
ženy11
Zemřelí celkem28
muži16
ženy12
Přirozený přírůstek celkem2
muži3
ženy-1
Přistěhovalí celkem109
muži51
ženy58
Vystěhovalí celkem68
muži32
ženy36
Saldo migrace celkem41
muži19
ženy22
Přírůstek/úbytek celkem43
muži22
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 267
ženy1 358
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem571
muži290
ženy281
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži836
ženy872
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem346
muži141
ženy205
Střední stav obyvatel k 1.7.2 544
muži1 224
ženy1 320
Průměrný věk37,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services