Základní charakteristiky Všestary

 Údaj
Kód obce539 031
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)444
Orná půda (ha)297
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)37
Zemědělská půda (ha)370
Lesní půda (ha)28
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)32
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem239
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem29
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel61
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci180
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 444
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži5
ženy3
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem47
muži23
ženy24
Vystěhovalí celkem23
muži13
ženy10
Saldo migrace celkem24
muži10
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem23
muži10
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži377
ženy374
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem159
muži68
ženy91
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži261
ženy234
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem97
muži48
ženy49
Střední stav obyvatel k 1.7.719
muži362
ženy357
Průměrný věk37,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services