Základní charakteristiky Zdiby

 Údaj
Kód obce539 058
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)995
Orná půda (ha)558
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)161
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)742
Lesní půda (ha)88
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem925
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem78
Stavebnictví142
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel230
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti30
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí58
Profesní, vědecké a technické činnosti135
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti71
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti141
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci583
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání71
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy132
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 994
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem45
muži23
ženy22
Zemřelí celkem12
muži5
ženy7
Přirozený přírůstek celkem33
muži18
ženy15
Přistěhovalí celkem243
muži120
ženy123
Vystěhovalí celkem111
muži47
ženy64
Saldo migrace celkem132
muži73
ženy59
Přírůstek/úbytek celkem165
muži91
ženy74
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 490
ženy1 461
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem710
muži361
ženy349
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži998
ženy972
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem271
muži131
ženy140
Střední stav obyvatel k 1.7.2 707
muži1 361
ženy1 346
Průměrný věk34,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services