Základní charakteristiky Zeleneč

 Údaj
Kód obce539 066
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 075
Orná půda (ha)849
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)882
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)158
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem779
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem75
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel205
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti36
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti150
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti102
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci550
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy42
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 075
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži25
ženy26
Zemřelí celkem18
muži10
ženy8
Přirozený přírůstek celkem33
muži15
ženy18
Přistěhovalí celkem94
muži45
ženy49
Vystěhovalí celkem64
muži33
ženy31
Saldo migrace celkem30
muži12
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem63
muži27
ženy36
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 474
ženy1 525
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem782
muži396
ženy386
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži954
ženy980
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem283
muži124
ženy159
Střední stav obyvatel k 1.7.2 877
muži1 419
ženy1 458
Průměrný věk34,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services