Základní charakteristiky Černošice

 Údaj
Kód obce539 139
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)906
Orná půda (ha)207
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)199
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)30
Zemědělská půda (ha)452
Lesní půda (ha)245
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 130
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem234
Stavebnictví177
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel470
Doprava a skladování76
Ubytování, stravování a pohostinství88
Informační a komunikační činnosti90
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí97
Profesní, vědecké a technické činnosti491
Administrativní a podpůrné činnosti59
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání65
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti72
Ostatní činnosti162
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno66
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti291
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 483
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání175
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy186
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 906
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem71
muži43
ženy28
Zemřelí celkem48
muži21
ženy27
Přirozený přírůstek celkem23
muži22
ženy1
Přistěhovalí celkem236
muži115
ženy121
Vystěhovalí celkem136
muži72
ženy64
Saldo migrace celkem100
muži43
ženy57
Přírůstek/úbytek celkem123
muži65
ženy58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 183
ženy3 387
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 325
muži684
ženy641
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 012
ženy2 152
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 081
muži487
ženy594
Střední stav obyvatel k 1.7.6 399
muži3 101
ženy3 298
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services