Základní charakteristiky Dobrovíz

 Údaj
Kód obce539 171
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)597
Orná půda (ha)496
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)13
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)520
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)55
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem138
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem18
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel43
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci90
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 597
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži2
ženy2
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem16
muži6
ženy10
Vystěhovalí celkem14
muži6
ženy8
Saldo migrace celkem2
muži0
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem1
muži0
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži250
ženy242
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem66
muži35
ženy31
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži174
ženy158
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem94
muži41
ženy53
Střední stav obyvatel k 1.7.485
muži248
ženy237
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services