Základní charakteristiky Dobřichovice

 Údaj
Kód obce539 198
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 091
Orná půda (ha)265
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)79
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)26
Zemědělská půda (ha)385
Lesní půda (ha)566
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)28
Ostatní plochy (ha)90
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 148
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem140
Stavebnictví118
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel260
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství60
Informační a komunikační činnosti43
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí54
Profesní, vědecké a technické činnosti223
Administrativní a podpůrné činnosti37
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání36
Zdravotní a sociální péče19
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti33
Ostatní činnosti103
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno38
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti146
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci825
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání69
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy113
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 091
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži19
ženy10
Zemřelí celkem30
muži11
ženy19
Přirozený přírůstek celkem-1
muži8
ženy-9
Přistěhovalí celkem165
muži75
ženy90
Vystěhovalí celkem83
muži35
ženy48
Saldo migrace celkem82
muži40
ženy42
Přírůstek/úbytek celkem81
muži48
ženy33
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 708
ženy1 741
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem629
muži344
ženy285
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 114
ženy1 165
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem541
muži250
ženy291
Střední stav obyvatel k 1.7.3 347
muži1 657
ženy1 690
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services