Základní charakteristiky Dolní Břežany

 Údaj
Kód obce539 210
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 066
Orná půda (ha)479
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)558
Lesní půda (ha)375
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)96
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 207
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem103
Stavebnictví99
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel306
Doprava a skladování44
Ubytování, stravování a pohostinství48
Informační a komunikační činnosti45
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí116
Profesní, vědecké a technické činnosti204
Administrativní a podpůrné činnosti24
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání30
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti85
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno34
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti21
Obchodní společnosti261
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci703
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání90
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy142
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 065
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem50
muži27
ženy23
Zemřelí celkem16
muži5
ženy11
Přirozený přírůstek celkem34
muži22
ženy12
Přistěhovalí celkem181
muži76
ženy105
Vystěhovalí celkem100
muži49
ženy51
Saldo migrace celkem81
muži27
ženy54
Přírůstek/úbytek celkem115
muži49
ženy66
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 788
ženy1 757
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem847
muži455
ženy392
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 180
ženy1 181
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem337
muži153
ženy184
Střední stav obyvatel k 1.7.3 347
muži1 700
ženy1 647
Průměrný věk35,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services