Základní charakteristiky Chrášťany

 Údaj
Kód obce539 295
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)415
Orná půda (ha)326
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)339
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)56
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem295
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem37
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel75
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti86
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci151
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 415
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži9
ženy6
Zemřelí celkem2
muži2
ženy0
Přirozený přírůstek celkem13
muži7
ženy6
Přistěhovalí celkem38
muži15
ženy23
Vystěhovalí celkem50
muži19
ženy31
Saldo migrace celkem-12
muži-4
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem1
muži3
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži411
ženy431
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem153
muži80
ženy73
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži279
ženy291
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem119
muži52
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.835
muži404
ženy431
Průměrný věk38,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services