Základní charakteristiky Jílové u Prahy

 Údaj
Kód obce539 333
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 625
Orná půda (ha)567
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)162
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)172
Zemědělská půda (ha)924
Lesní půda (ha)406
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)235
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 383
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem185
Stavebnictví180
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel336
Doprava a skladování69
Ubytování, stravování a pohostinství75
Informační a komunikační činnosti29
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí99
Profesní, vědecké a technické činnosti183
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání26
Zdravotní a sociální péče18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti28
Ostatní činnosti99
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno38
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti181
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci972
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání103
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy130
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 625
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži27
ženy16
Zemřelí celkem51
muži27
ženy24
Přirozený přírůstek celkem-8
muži0
ženy-8
Přistěhovalí celkem148
muži67
ženy81
Vystěhovalí celkem100
muži45
ženy55
Saldo migrace celkem48
muži22
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem40
muži22
ženy18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 148
ženy2 204
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem766
muži389
ženy377
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 496
ženy1 471
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem619
muži263
ženy356
Střední stav obyvatel k 1.7.4 267
muži2 103
ženy2 164
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services