Základní charakteristiky Jinočany

 Údaj
Kód obce539 350
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)375
Orná půda (ha)304
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)323
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)34
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem394
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem43
Stavebnictví62
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti48
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti48
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci274
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 375
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži17
ženy17
Zemřelí celkem9
muži6
ženy3
Přirozený přírůstek celkem25
muži11
ženy14
Přistěhovalí celkem93
muži46
ženy47
Vystěhovalí celkem42
muži20
ženy22
Saldo migrace celkem51
muži26
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem76
muži37
ženy39
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži681
ženy728
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem286
muži147
ženy139
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži473
ženy502
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem148
muži61
ženy87
Střední stav obyvatel k 1.7.1 323
muži638
ženy685
Průměrný věk35,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services