Základní charakteristiky Kosoř

 Údaj
Kód obce539 392
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)389
Orná půda (ha)248
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)282
Lesní půda (ha)56
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)8
Ostatní plochy (ha)41
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem233
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem29
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel55
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci153
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 389
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži1
ženy6
Zemřelí celkem7
muži2
ženy5
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem35
muži18
ženy17
Vystěhovalí celkem24
muži10
ženy14
Saldo migrace celkem11
muži8
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem11
muži7
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži443
ženy478
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem175
muži82
ženy93
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži319
ženy311
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem116
muži42
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.909
muži438
ženy471
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services