Základní charakteristiky Libeř

 Údaj
Kód obce539 422
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 363
Orná půda (ha)683
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)53
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)27
Zemědělská půda (ha)768
Lesní půda (ha)478
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)83
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem363
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem60
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel80
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti39
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci272
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 362
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži5
ženy6
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem6
muži2
ženy4
Přistěhovalí celkem80
muži37
ženy43
Vystěhovalí celkem24
muži11
ženy13
Saldo migrace celkem56
muži26
ženy30
Přírůstek/úbytek celkem62
muži28
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži622
ženy653
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem256
muži141
ženy115
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži417
ženy478
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem124
muži64
ženy60
Střední stav obyvatel k 1.7.1 209
muži594
ženy615
Průměrný věk36,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services